Şapkalı Harf Kullanmak Gerekli mi?

Şapkalı Harf Kullanmak Gerekli mi?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkçe, kelimelerin yazıldığı gibi okunduğu bir dil değildir. Anlamına göre bazı kelimelerin daha uzun bir şekilde telaffuz edilmesi gerekebilir. Birçok Türkçe konuşucusunun aklına gelen bir soru olan “Şapkalı harf kullanmak gerekli mi?” sorusunun cevabını bu...

Zâhid Kelimesi Şapkalı MI?

Zâhid Kelimesi Şapkalı MI?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Zâhid kelimesi çok,aşırı sofu; kaba sofu; (alevîlerce) Kızılbaş olmayan; erkek adı anlamlarına gelmektedir. İlk ünlüsü uzun bir ünlü olduğu için şapka kullanılmaktadır. Ferit DEVELİOĞLU- Osmanlıca-Türkçe Lügat

Şapkalı Hafler Kaldırıldı Mı?

Şapkalı Hafler Kaldırıldı Mı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yıllardır süre gelen “Şapkalı harfler kaldırıldı mı?” sorusu günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Kimileri kaldırıldığını düşünürken kimileri ise kaldırılıp daha sonra tekrar getirildiğini savunmuştur. Bu kargaşanın ortaya çıkma sebeplerinden biri olarak TDK’nın 2005 yılında yayımlanan İmla...

Âb Kelimesi Şapkalı mı?

Âb Kelimesi Şapkalı mı?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Âb kelimesi su anlamına gelmektedir. İlk ünlüsü uzun bir ünlüdür ve bu nedenle yazı ile gösteriminde şapka konulması daha makbûl olacaktır. Ferit Develioğlu sayfa 1 ……